Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI WWFASHION.COM

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Tại Nha Viet Construction

W&W cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Các thông tin cá nhân của khách hàng như: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ do khách hàng cung cấp tại website wwfashion.com được sử dụng để W&W cung cấp sản phẩm, dịch vụ và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có)

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

 • Website wwfashion.com sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ, thông tin sản phẩm đến khách hàng;
 • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và W&W;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của khách hàng và các hoạt động giả mạo khách hàng;
 • Liên lạc giao hàng, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có);
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch với khách hàng tại W&W;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng

 • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và xóa tài khoản;
 • Khách hàng có thể kiểm tra, thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân khi đăng nhập tài khoản trại wwfashion.com;
 • Trong mọi trường hợp thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của website wwfashion.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng

 • Bộ phận quản trị website wwfashion.com, ban lãnh đạo Công ty TNHH Khăn Việt (KHAVICO) – chủ sở hữu thương hiệu W&W;
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website wwfashion.com;
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân khách hàng

 • Công ty TNHH Khăn Việt (KHAVICO)
 • Địa chỉ: Số 4/101 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 0971.081.488
 • Email: info@khavico.com

6. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ và yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Thông tin liên hệ hỗ trợ thay đổi, sửa, xóa thông tin cá nhân khách hàng trên website wwfashion.com: 0971.081.488 – info@khavico.com

>> XEM SẢN PHẨM VÀ MUA HÀNG

0971.081.488